Dịch vụ tư vấn luật

Tư vấn luật hình sự về thẩm quyền bắt người

    Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 quy định về các trường hợp được phép bắt người như sau:     Bắt người […]

Xem thêm

Luật sư giỏi bào chữa vụ án hình sự Agribank – chi nhánh 6

Trong thời gian từ cuối tháng 10 năm 2015 vừa qua, phương tiện truyền thông đại chúng liên tục đưa tin về việc xét […]

Xem thêm

Tư vấn luật hình sự xoá án tích

    Tư vấn luật hình sự xoá án tích – Xoá án tích được quy định tại các Điều 64; 65; 66; 67 của […]

Xem thêm

Tư vấn luật hình sự các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

    Tư vấn luật hình sự các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự – Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình […]

Xem thêm

Tư vấn luật hình sự các tình tiết giảm nhẹ

    Tư vấn luật hình sự các tình tiết giảm nhẹ – Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định […]

Xem thêm

Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next page