Luật sư giỏi tại Thành Phố Hồ Chí Minh tư vấn thẩm quyền điều tra vụ án hình sự

    Khi xác định một vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiến hành khởi tố vụ hình sự dựa trên cơ sở tố giác tội phạm của công dân, tin báo của cơ quan, tổ chức, tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các cơ quan tiến hành tố tụng được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trực tiếp phát hiện dấu hiệu của tội phạm.
    Về thẩm quyền điều tra vụ án được Bộ luật Tố tụng hình sự quy định như sau:
        1/. Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân điều tra tất cả các tội phạm, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
        2/. Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự.
        3/. Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp.
        4/. Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trong trường hợp không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.
    Cơ quan điều tra cấp huyện, Cơ quan điều tra quân sự khu vực điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp huyện, Toà án quân sự khu vực; Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án quân sự cấp quân khu hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp dưới nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra.
    Cơ quan điều tra cấp trung ương điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra.
    Trong thực tiễn, để đảm bảo tiến độ điều tra cũng như tạo sự thuận lợi cho công tác điều tra vụ án hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể vận dụng quy định của pháp luật về nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra. Chẳng hạn như trong một vụ án mà bị can phạm nhiều tội ở nhiều địa phương khác nhau, nhiều bị can cùng tham gia một tội phạm hoặc không tố giác tội phạm.
    Nếu chẳng may quý vị hoặc người thân thích có dính líu đến một vụ án hình sự, điều đầu tiên cần phải cân nhắc là xác định thẩm quyền điều tra vụ án hình sự để đánh giá tính hợp pháp của việc thụ lý điều tra vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị can trong vụ án hình sự.
    Khi có đủ căn cứ để yêu cầu Cơ quan tiến hành tố tụng chuyển hồ sơ vụ án hình sự cho Cơ quan điều tra theo thẩm quyền, người có yêu cầu phải có văn bản đề nghị hoặc kiến nghị chuyển vụ án gửi cho Cơ quan tiến hành tố tụng để được giải quyết. Quy định của pháp luật Tố tụng hình sự về chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền như sau:
    Trong trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của mình, Cơ quan điều tra phải đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định chuyển vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra; trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp có trách nhiệm ra quyết định chuyển vụ án.
    Việc chuyển vụ án ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu quyết định.
    Cần lưu ý, đối với việc khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan điều tra và các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát phê chuẩn do Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải xem xét, giải quyết. Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết cuối cùng.
    Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu giải đáp thêm một số vấn đề còn thắc mắc có liên quan đến thẩm quyền điều tra vụ án hình sự, quý khách có thể tìm luật sư giỏi tại thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn pháp luật hình sự, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, của những người thân thích trong vụ án hình sự ngay từ giai đoạn điều tra để phòng tránh hậu quả pháp lý nặng nề hơn nếu phát sinh trong giai đoạn truy tố hoặc xét xử vụ án.

    Luật sư Trần Đăng Minh.