Luật sư giỏi tại TPHCM tư vấn thủ tục khởi kiện, công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà Án

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2005 trước đây chưa có quy định về việc công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án, theo đó các đương sự chỉ có thể yêu cầu Toà án công nhận sự thoả thuận của các đương sự tại Toà án.
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 quy định mới về việc yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án để tạo điều kiện cho người dân thuận lợi hơn trong quá trình yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đây là một quy định hoàn toàn mới và rất tiến bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao và đa dạng của xã hội.
Kết quả hoà giải vụ việc ngoài Toà án được Toà án xem xét ra quyết định công nhận là kết quả hoà giải thành vụ việc xảy ra giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hoà giải đã hoà giải thành theo quy định của pháp luật về hoà giải.
Điều kiện công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án:
1/. Các bên tham gia thoả thuận hoà giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
2/. Các bên tham gia thoả thuận hoà giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thoả thuận hoà giải. Trường hợp nội dung thoả thuận hoà giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý;
3/. Một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Toà án công nhận;
4/. Nội dung thoả thuận hoà giải thành của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba.
Đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án:
Người yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án phải gửi đơn đến Toà án trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày các bên đạt được thoả thuận hoà giải thành.
Thủ tục công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án:
Thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án được thực hiện theo thủ tục nộp đơn yêu cầu được Bộ luật Tố tụng dân sự quy định.
Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 15 ngày, kể từ ngày Toà án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn này, Toà án phải ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Thời hạn mở phiên họp xét đơn yêu cầu là 10 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định mở phiên họp.
Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Thẩm phán được phân công xét đơn có quyền sau đây:
1/. Yêu cầu bên tham gia hoà giải, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có ý kiến về yêu cầu của người có đơn đề nghị Toà án công nhận kết quả hoà giải thành; làm rõ nội dung yêu cầu hoặc bổ sung tài liệu, nếu xét thấy cần thiết;
2/. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiến hành hoà giải cung cấp cho Toà án tài liệu làm cơ sở cho việc xét đơn yêu cầu của đương sự, nếu xét thấy cần thiết.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân được Toà án yêu cầu có trách nhiệm trả lời Toà án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Toà án.
Việc không công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của kết quả hoà giải ngoài Toà án. Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án được gửi cho người tham gia thoả thuận hoà giải, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Viện kiểm sát cùng cấp.
Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
Quyết định công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án được thi hành theo pháp luật về thi hành án dân sự.
Trong thực tiễn, nếu hiểu biết và vận dụng tốt quy định của pháp luật về yêu cầu Toà án công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án sẽ rất có lợi cho đương sự khi giải quyết vụ việc cần phải thông qua thủ tục hoà giải như tranh chấp về lao động, tranh chấp đất đai… thủ tục này giúp rút ngắn về thời gian hơn rất nhiều so với việc tiến hành thủ tục khởi kiện vụ án thông thường, trong khi đó hiệu lực thi hành của quyết định là như nhau vì cùng được áp dụng pháp luật về thi hành án dân sự để thi hành.
Nếu quý vị còn nhiều điều chưa rõ hoặc gặp khó khăn trong quá trình tham gia tố tụng, cần sự trợ giúp pháp lý của luật sư giỏi tại thành phố Hồ Chí Minh tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự. Xin hãy liên hệ với Văn phòng luật sư Thiên Định để được trợ giúp, với đội ngũ luật sư giỏi giàu kinh nghiệm, đã từng kinh qua những vị trí trọng yếu trong cơ quan tiến hành tố tụng, có quá trình công tác nhiều năm trong các cơ quan thuộc khối nội chính như Toà án, Thi hành án…cùng với bản lĩnh nghề nghiệp được tích luỹ qua việc bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho thân chủ trong các vụ án lớn, phức tạp tin rằng sẽ là tổ chức hành nghề luật sư đáng tin cậy để quý vị trao gửi trọn niềm tin, tìm cho mình chỗ dựa pháp lý vững chắc khi hữu sự.

Luật sư Trần Đăng Minh.