Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 có quy định về căn cứ ly hôn khác biệt so với quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Theo đó, khi các bên yêu cầu toà án giải quyết việc thuận tình ly hôn hoặc đơn hôn đều phải thoả mãn căn cứ ly hôn đã được pháp luật quy định, nếu không trình bày được căn cứ ly hôn thì có khả năng sẽ bị Toà án bác yêu cầu ly hôn.
    Điều 89 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định về căn cứ ly hôn:
        “…1/. Tòa án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Tòa án quyết định cho ly hôn…”
        Như vậy, đối với những trường hợp đơn phương ly hôn thụ lý trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì khi giải quyết, Tòa án xem xét vụ án dựa vào tiêu chí nêu trên để quyết định cho ly hôn hoặc bác yêu cầu của nguyên đơn. Tuy nhiên, đối với những trường hợp nộp đơn yêu cầu ly hôn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 trở về sau thì pháp luật có quy định khác về căn cứ cho ly hôn. Nếu người nộp đơn không hiểu rõ quy định mới mà vẫn căn cứ vào quy định cũ để làm căn cứ yêu cầu giải quyết việc ly hôn thì Toà án sẽ không có đủ căn cứ pháp lý để giải quyết yêu cầu ly hôn của đương sự.
    Điều 56 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về căn cứ ly hôn như sau:
        “… 1/. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được…”
        Như vậy, quy định về căn cứ cho ly hôn của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã bổ dung thêm nhóm hành vi “bạo lực gia đình” và “vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng” trong thời kỳ hôn nhân. Tất nhiên, những hành vi này phải là nguyên nhân trực tiếp gây nên tình trạng hôn nhân trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài thì mới được xem là căn cứ cho ly hôn. Việc diễn giải và chứng minh cụ thể yếu tố bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng phải được trình bày cụ thể tại đơn khởi kiện để đơn khởi kiện được Toà án giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
    Trường hợp còn nhiều vấn đề chưa rõ, cần sự trợ giúp từ những người am hiểu pháp luật thì người khởi kiện có thể tìm cho mình luật sư giỏi tư vấn căn cứ ly hôn để có được sự trợ giúp pháp lý hữu ích nhất.

    Luật sư Trần Đăng Minh