Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, được áp dụng với cá nhân và tổ chức liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.
    Trong xu thế mở cửa, hội nhập phát triển kinh tế như hiện nay thì hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng như khuyến khích nhà đầu tư trong nước tìm kiếm cơ hội đầu tư, quảng bá sản phẩm trong nước ở nước ngoài đang được Đảng và nhà nước chú trọng và có nhiều chính sách ưu đãi đã được triển khai thực hiện bằng những quy định cụ thể.
    Theo quy định tại Luật Đầu tư, các chính sách dành cho nhà đầu tư gồm có:
        1/. Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề mà Luật đầu tư không cấm.
        2/. Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan, được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật.
        3/. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư.
        4/. Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư, có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế.
        5/. Nhà nước tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư kinh doanh mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
        Ngoài những chính sách mang tính phổ quát như trên, Luật Đầu tư đã có quy định rõ ràng một số quyền của nhà đầu tư tại Chương II Luật Đầu tư như sau:
        1/. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hoá hoặc tịch thu bằng biện pháp hành chính. Đây là một quy định mang tính minh bạch có giá trị bảo đảm cho nhà đầu tư với hành lang pháp lý cụ thể bảo toàn tài sản của mình khi lựa chọn địa bàn đầu tư, tránh trường hợp chính quyền sở tại ban hành quy định mang tính hành chính tước đoạt tài sản của nhà đầu tư.
        2/. Trường hợp nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.
        3/. Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu sau đây: ưu tiên mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước; xuất khẩu hàng hoá hoặc dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định, hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước; nhập khẩu hàng hoá với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hoá xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu; đạt tỷ lệ nội địa hoá đối với hàng hoá sản xuất trong nước; đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước; cung cấp hàng hoá, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài; đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
        Ngoài những quy định kể trên, Luật đầu tư cũng quy định bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư ra nước ngoài sau khi thực hiện hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam, các tài sản nhà đầu tư được phép chuyển ra nước ngoài sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước gồm có:
        Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;
        Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;
        Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.
    Với một số quy định ưu đãi và mang tính bảo đảm cho nhà đầu tư tại Luật Đầu tư năm 2015 như trên sẽ tạo được hành lang pháp lý tương đối để nhà đầu tư an tâm xúc tiến hoạt động đầu tư, thoả mãn mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài của nhà nước.
    Sau khi hoàn tất các bước thăm dò, khảo sát trên thực tế. Nếu nhà đầu tư quyết định xúc tiến hoạt động đầu tư thì cần thiết phải tham khảo thêm một số quy định của pháp luật có liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực dự kiến đầu tư cũng như những chính sách ưu đãi cụ thể về giá thuê đất, nghĩa vụ tài chính… để công việc được triển khai đúng tiến độ, trường hợp nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện tự án đầu tư thì việc tìm kiếm và hợp tác với luật sư giỏi tư vấn luật đầu tư là rất cần thiết và hiệu quả, tiết kiệm được thời gian và chi phí đáng kể khi dự án đầu tư sớm được đưa vào khai thác mang lại hiệu quả theo kế hoạch đã định.

    Luật sư Trần Đăng Minh.