Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, khi sự việc có dấu hiệu của tội phạm thì cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định khởi tố vụ án, khi thể nhân hoặc pháp nhân có dấu hiệu phạm tội thì cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định khởi tố bị can. Trong đó, việc khởi tố bị can mang tính ảnh hưởng lớn và quyết định đến thân phận pháp lý của một người, một nhóm người hoặc pháp nhân.
Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 mới được ban hành, có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về việc khởi tố bị can như sau:
Khởi tố bị can:
Khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can.
Quyết định khởi tố bị can ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ tên, chức vụ người ra quyết định; họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, chỗ ở, nghề nghiệp của bị can; bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều, khoản nào của Bộ luật Hình sự; thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội phạm.
Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì quyết định khởi tố bị can phải ghi rõ từng tội danh và điều, khoản mà Bộ luật Hình sự được áp dụng.
Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho Cơ quan điều tra.
Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can..
Trường hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can hoặc trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can nếu đã yêu cầu nhưng Cơ quan điều tra không thực hiện. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.
Sau khi nhận được hồ sơ và kết luận điều tra nếu Viện kiểm sát phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm trong vụ án chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát quyết định khởi tố bị can và trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.
Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và giải thích quyền, nghĩa vụ cho bị can.
Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản của người bị khởi tố và đưa vào hồ sơ vụ án.
Việc giao, nhận các quyết định nêu trên phải được lập thành biên bản theo quy định.

Thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can:
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thay đổi quyết định khởi tố bị can khi thuộc một trong các trường hợp:
Khi tiến hành điều tra nếu có căn cứ xác định hành vi của bị can không phạm vào tội đã bị khởi tố;
Quyết định khởi tố ghi không đúng họ, tên, tuổi, nhân thân của bị can;
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải bổ sung quyết định khởi tố bị can nếu có căn cứ xác định bị can còn thực hiện hành vi khác mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm.
Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định này và tài liệu có liên quan đến việc thay đổi hoặc bổ sung đó cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thay đổi hoặc quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định huỷ bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho Cơ quan điều tra.
Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc huỷ bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can.
Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Viện kiểm sát ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.
Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn hoặc quyết định huỷ bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi hoặc quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải giao quyết định này cho người đã bị khởi tố. Việc giao nhận các quyết định này phải được lập biên bản.
Như vậy, khi một người hoặc pháp nhân bị khởi tố bị can thì được quyền nhận quyết định khởi tố bị can, quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can do cơ quan tiến hành tố tụng ban hành. Nếu trong quá trình giải quyết vụ án mà cơ quan tiến hành tố tụng không giao hoặc giao không đầy đủ các quyết định này thì vi phạm tố tụng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị khởi tố.
Nếu quý khách hàng còn nhiều vấn đề chưa rõ có liên quan đến pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, cần được tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ luật sư giỏi chuyên bào chữa án hình sự để được trợ giúp. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hình sự cùng với những luật sư giỏi thâm niên trong ngành tư pháp thuộc khối Toà án, Thi hành án… đã từng tham gia bào chữa trong những vụ án hình sự đặc biệt lớn như vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 6 (Agribank chi nhánh 6) là một trong 8 “Đại án” được Bộ Chính trị chỉ đạo giải quyết trước kỳ Đại hội Đảng. Hay như vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị xét xử là một trong những vụ án lớn tại Cà Mau gây rúng động dư luận cả nước với thiệt hại trong mỗi vụ án theo Cáo trạng lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Tin rằng chúng tôi có đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề, bản lĩnh nghề nghiệp và kinh nghiệm tranh tụng trong các vụ án hình sự đặc biệt là các vụ án lớn, là nơi đáng để quý thân chủ cân nhắc và lựa chọn khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý.
Với phương châm hoạt động “Uy tín – Tận tâm – Trách nhiệm” và định hướng chuyên sâu về các vụ án hình sự thuộc nhóm tội phạm về kinh tế, chức vụ, xâm phạm sở hữu tài sản… tin chắc Văn phòng luật sư Thiên Định sẽ là tổ chức hành nghề luật sư đáng tin cậy để quý vị trao gửi niềm tin khi hữu sự.

Luật sư Trần Đăng Minh.