Luật sư giỏi tư vấn luật hôn nhân và gia đình năm 2014 – thủ tục xác định cha mẹ cho con

   Trong đời sống xã hội vô cùng đa dạng và phong phú các mối quan hệ, trong đó vấn đề quan hệ huyết thống trong một số trường hợp đặc biệt cũng cần phải được xác định thông qua Toà án, bởi lẽ không phải bất cứ trẻ em nào khi sinh ra cũng trong hoàn cảnh và môi trường thuận lợi để có thể được khai sinh đầy đủ cha mẹ, vì nhiều lý do mà trẻ chưa thể được công nhận là con của một người. Để quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ hoặc của cha mẹ được bảo vệ một cách tốt nhất đặc biệt là có liên quan đến quyền nhân thân, quyền thừa kế thì khi cần thiết phải thực hiện thủ tục xác định cha, mẹ cho con, xác định con cho cha, mẹ.
    Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 quy định về vấn đề này như sau:
    Xác định cha, mẹ:
    Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.
    Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.
    Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.
    Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Toà án xác định.
    Xác định con:
    Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Toà án xác định người đó là con mình.
    Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Toà án xác định người đó không phải là con mình.
    Quyền nhận cha, mẹ:
    Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết.
    Con đã thành niên nhận cha, không cần phải có sự đồng ý của mẹ; nhận mẹ, không cần phải có sự đồng ý của cha.
    Quyền nhận con:
    Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết.
    Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý của người kia.
    Xác định cha, mẹ, con trong trường hợp người có yêu cầu chết:
    Trong trường hợp có yêu cầu về việc xác định cha, mẹ, con mà người có yêu cầu chết thì người thân thích của người này có quyền yêu cầu Toà án xác định cha, mẹ, con cho người có yêu cầu đã chết.
    Xác định cha, mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản:
    Trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì con được xem là con chung trong thời kỳ hôn nhân theo quy định của pháp luật.
    Trong trường hợp người phụ nữ sống độc thân sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì người phụ nữ đó là mẹ của con được sinh ra.
    Việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không là phát sinh quan hệ cha, mẹ và con giữa người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi với người con được sinh ra.
    Trên đây là một số quy định cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có liên quan đến điều kiện thủ tục yêu cầu xác định cha, mẹ cho con, xác định con cho cha, mẹ để quý vị tham khảo khi cần thiết giải quyết tình huống của mình.
    Nếu trong quá trình tiến hành thủ tục yêu cầu xác định cha, mẹ cho con, xác định con cho cha, mẹ mà quý vị gặp khó khăn hoặc vướng mắc cần giải quyết đúng quy định pháp luật để quyền lợi ích hợp pháp của mình được bảo vệ tốt nhất, xin hãy liên hệ Văn phòng luật sư Thiên Định để luật sư giỏi tư vấn luật hôn nhân và gia đình. Với phương châm hoạt động “Uy tín – Tận tâm – Trách nhiệm” và định hướng chuyên sâu và các vụ án hôn nhân và gia đình, tin chắc rằng Văn phòng luật sư Thiên Định sẽ là tổ chức hành nghề luật sư đáng tin cậy để quý thân chủ trao gửi trọn niềm tin.

    Luật sư Trần Đăng Minh.