Luật sư giỏi tư vấn luật khởi kiện – Tiếp theo chuyên đề về trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án, Văn phòng luật sư Thiên Định xin tiếp tục giới thiệu đến quý khách hàng một số quy định của pháp luật về thời gian giải quyết vụ án để quý khách hàng có thông tin tham khảo trong quá trình tham gia tố tụng.
    Điều 179 của Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử như sau:
        1/. Thời hạn chuẩn bị xét xử đối với các loại vụ án được quy định như sau:
        a/. Đối với các vụ án quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này, thời hạn là 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.
        b/. Đối với các vụ án quy định tại Điều 29 và Điều 31 của Bộ luật này, thời hạn là hai tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.
    Đối với các vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá hai tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a và một tháng đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
    Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật Tố tụng dân sự tối đa là 05 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 và Điều 31 của Bộ luật Tố tụng dân sự tối đa là 03 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.
    Tuy nhiên, cần lưu ý là ngoài các quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án nêu trên thì pháp luật về Tố tụng dân sự cũng có thêm những quy định khác về hoãn, tạm đình chỉ giải quyết vụ án… khiến cho thời gian giải quyết vụ án kéo dài. Trường hợp quý vị đã tham gia tố tụng và nhận thấy đã hết thời gian chuẩn bị xét xử vụ án như trên nhưng vẫn chưa được Tòa án giải quyết thì nên tìm hiểu thêm các quy định pháp luật có liên quan để kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hoặc cũng có thể yêu cầu luật sư giởi tư vấn luật khởi kiện để được trợ giúp pháp lý hiệu quả nhất.
    Việc đầu tiên cần phải làm khi tiến hành thủ tục khởi kiện vụ án dân sự là phải xác định được quan hệ pháp luật tranh chấp để xác định thẩm quyền của Tòa án, yêu cầu cụ thể của người khởi kiện khi nộp đơn khởi kiện tại Tòa án vì đây là quyền của người khởi kiện và Tòa án chỉ xem xét giải quyết những vấn đề người khởi kiện có yêu cầu, thông tin về nơi cư trú của người bị kiện hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án để Tòa án xem xét, thụ lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
    Căn cứ theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành, việc khởi kiện luôn luôn bắt đầu bằng việc người khởi kiện nộp đơn khởi kiện cho Tòa án (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện), sau khi nhận được đơn khởi kiện thì Tòa án ghi vào sổ nhận đơn, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn Tòa án phải xem xét và có một trong các quyết định sau đây:
        • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.
        • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác.
        • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
        (Điều 167 Bộ luật Tố tụng dân sự)
    Sau khi nhận được đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo. Nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Tòa án phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. Việc nộp tạm ứng được thực hiện tại Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp căn cứ theo Thông báo nộp tạm ứng án phí, lệ phí của Tòa án. Sau khi người khởi kiện nộp lại biên lai tạm ứng án phí, lệ phí cho Tòa án thì vụ án chính thức được thụ lý theo luật định (khoản 3 Điều 171 của Bộ luật Tố tụng dân sự).
    Trong thời hạn ba ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán thụ lý vụ án. Kể từ thời điểm Thẩm phán tiếp nhận việc thụ lý vụ án, vụ án sẽ được Thẩm phán chủ trì giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự.
    Lưu ý rằng, khi nộp đơn khởi kiện chúng ta cần phải tìm hiểu về thủ tục tố tụng nhưng khi giải quyết vụ án chúng ta cũng cần phải có kiến thức nhất định về pháp luật nội dung để yêu cầu khởi kiện có cơ sở được xem xét, giải quyết. Ví dụ khi khởi kiện vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất thì phải tìm hiểu quy định của Luật đất đai và pháp luật có liên quan, khởi kiện vụ án tranh chấp hợp đồng dân sự thì phải tìm hiểu quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định có liên quan để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình tham gia tố tụng.
    Trên đây là những nội dung sơ lược về trình tự, thủ tục tiến hành khởi kiện vụ án dân sự để quý vị tham khảo. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền khởi kiện của mình, quý khách hàng nên tìm cho mình luật sư giỏi tư vấn thủ tục khởi kiện để nhận được sự trợ giúp pháp lý hữu ích nhất.

    Luật sư Trần Đăng Minh.