Luật sư giỏi tư vấn pháp luật ở Thành Phố Hồ Chí Minh – tạm đình chỉ giải quyết vụ án

Khi tiến hành khởi kiện tại Toà án, người khởi kiện cần phải biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thụ lý vụ án cũng như tiến độ giải quyết vụ án, các quyết định tố tụng được áp dụng để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chẳng hạn như khi Toà án thông báo vụ án hiện đang trong giai đoạn tạm đình chỉ thì đương sự cần phải biết rõ các quy định của pháp luật làm căn cứ để tạm đình chỉ làm cơ sở đối chiếu, so sánh để kịp thời có ý kiến nếu cho rằng việc tạm đình chỉ đã gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 quy định các căn cứ tạm đình chỉ giải quyết vụ án như sau:
Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự:
Toà án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự khi có một trong các căn cứ sau đây:
Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó;
Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật;
Chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế;
Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án;
Cần đợi kết quả thực hiện uỷ thác tư pháp, uỷ thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Toà án mới giải quyết được vụ án;
Cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên mà Toà án đã có văn bản kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ;
Theo quy định tại Điều 41 Luật pháp sản;
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, Toà án phải gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.
Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự:
Toà án không xoá tên vụ án dân sự bị tạm đình chỉ giải quyết trong sổ thụ lý mà chỉ ghi chú vào sổ thụ lý số và ngày, tháng, năm của quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đó.
Tiền tạm ứng án phí, lệ phí mà đương sự đã nộp được gửi tại kho bạc nhà nước và được xử lý khi Toà án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự.
Trong thời gian tạm đình chỉ giải quyết vụ án, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án vẫn có trách nhiệm về việc giải quyết vụ án. Sau khi có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục trong thời gian ngắn nhất những lý do dẫn tới vụ án bị tạm đình chỉ để kịp thời đưa vụ án ra giải quyết.
Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lý do tạm đình chỉ giải quyết vụ án không còn thì Toà án phải ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự và gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp.
Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự hết hiệu lực kể từ ngày ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. Toà án tiếp tục giải quyết vụ án kể từ khi ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự.
Trong thực tiễn tham gia tố tụng của đương sự cũng như thụ lý giải quyết vụ án của Toà án, việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án thường được áp dụng khi cần đợi kết quả xác minh về tài sản, về địa chỉ, về nơi cư trú của các đương sự có liên quan trong vụ án… mà không có thời hạn cụ thể, khiến cho vụ án bị kéo dài ảnh hưởng đến thời gian giải quyết vụ án. Tuỳ thuộc vào địa vị tham gia tố tụng và điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng đương sự trong vụ án mà ta có cách vận dụng một cách linh hoạt và chính xác các căn cứ tạm đình chỉ giải quyết vụ án để đạt được mục tiêu đề ra khi tham gia tố tụng.
Nếu quý vị còn nhiều điều chưa rõ hoặc gặp khó khăn trong quá trình tham gia tố tụng, cần sự trợ giúp pháp lý của luật sư giỏi ở thành phố Hồ Chí Minh tư vấn pháp luật dân sự, pháp luật tố tụng dân sự. Xin hãy liên hệ với Văn phòng luật sư Thiên Định để được trợ giúp, với đội ngũ luật sư giỏi giàu kinh nghiệm, đã từng kinh qua những vị trí trọng yếu trong cơ quan tiến hành tố tụng, có quá trình công tác nhiều năm trong các cơ quan thuộc khối nội chính như Toà án, Thi hành án…cùng với bản lĩnh nghề nghiệp được tích luỹ qua việc bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho thân chủ trong các vụ án lớn, phức tạp tin rằng sẽ là tổ chức hành nghề luật sư đáng tin cậy để quý vị trao gửi trọn niềm tin, tìm cho mình chỗ dựa pháp lý vững chắc khi hữu sự.

Luật sư Trần Đăng Minh