Luật sư giỏi tư vấn thủ tục hợp thức hoá nhà đất tại Tp HCM

    Theo kết quả tham khảo về số liệu trên các phương tiện truyền thông, trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh hiện tại còn rất nhiều những căn nhà và đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở vì không hội đủ các điều kiện do pháp luật quy định. Trong đó, phần lớn các trường hợp bị cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp giấy chứng nhận là do không hiểu biết pháp luật, không nắm rõ các quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đất đai cũng như pháp luật có liên quan để vận dụng có hiệu quả trong quá trình lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.
    Trước thực tế có nhiều khách hàng tìm đến Văn phòng luật sư yêu cầu trợ giúp pháp lý có liên quan đến thủ tục hợp thức hoá nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận thấy đa phần các hồ sơ bị từ chối giải quyết cấp giấy chứng nhận là do quý khách hàng không bổ túc đủ các loại giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về đất đai để làm cơ sở giải quyết cấp giấy chứng nhận.
    Đối với những trường hợp nhà đất đã có các loại giấy tờ như: Tờ khai nhà đất năm 1977, tờ khai nhà đất năm 1999, giấy tờ mua bán tay, quyết định tạm cấp số nhà…đều có thể được xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận.
    Trình tự, thủ tục thông thường để lập hồ sơ xin hợp thức hoá nhà đất như sau:
    Bước 1: Lập bản vẽ sơ đồ nhà đất, nộp hồ sơ kiểm tra nội nghiệp tại UBND Quận.
    Bước 2: Chuẩn bị đơn xin cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Quận, phô tô toàn bộ hồ sơ nhà đất nêu trên và bản vẽ sơ đồ nhà đất đã kiểm tra nội nghiệp nộp hồ sơ niêm yết tại UBND phường.
    Bước 3: Nhận hồ sơ niêm yết tại Phường nộp toàn bộ vào UBND Quận để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
    Bước 4: Nhận phiếu chuyển thuế tại Quận, liên hệ thuế để kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật.
    Bước 5: Nộp hồ sơ hoàn tất Thuế vào UBND Quận.
    Bước 6: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên chủ sở hữu.

    Tất cả các bước nêu trên thông thường được Văn phòng luật sư Thiên Định chúng tôi thực hiện trong thời gian khoảng 03 (ba) tháng. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể rút ngắn thời gian để đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng chẳng hạn như xuất cảnh định cư ở nước ngoài, thế chấp ngân hàng… để đáp ứng yêu cầu cần hợp thức hóa nhà đất nhanh chóng của thân chủ.
    Với phương châm hoạt động “Uy tín – Tận tâm – Trách nhiệm” cùng kinh nghiệp xử lý nhiều hồ sơ thuộc dạng khó, phức tạp phải tái lập và bổ túc rất nhiều giấy tờ, tin rằng Văn phòng luật sư Thiên Định sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách hàng nhận được sự trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về thủ tục hợp thức hoá nhà đất tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

    Luật gia Đinh Thế Thắng