yêu cầu luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Thủ tục yêu cầu luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

    Theo quy định tại Điều 27 của Luật Luật Sư năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2012 về giá trị pháp […]

Xem thêm