Thủ tục yêu cầu luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 mới được ban hành, có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về thủ tục yêu cầu người bào chữa, những người có quyền yêu cầu người bào chữa tham gia tố tụng trong vụ án hình sự như sau:
Luật sư bào chữa vụ án hình sự theo yêu cầu của thân chủ:
Luật sư bào chữa do người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ lựa chọn.
Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị bắt, bị tạm giữ thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ có trách nhiệm chuyển đơn này cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ. Trường hợp người bị bắt, người bị tạm giữ không nêu đích danh người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ người bào chữa. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị tạm giam thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam có trách nhiệm chuyển đơn này cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ. Trường hợp người bị tạm giam không nêu đích danh người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ người bào chữa.
Trường hợp người đại diện hoặc người thân thích của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có đơn yêu cầu nhờ người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để có ý kiến về việc nhờ người bào chữa.

Luật sư bào chữa vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng:
Trong các trường hợp sau đây nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào chữa cho họ:
Bị can, bị cáo về tội danh mà Bộ luật hình sự quy định mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình;
Người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi.

Thay đổi hoặc từ chối người bào chữa:
Những người sau đây có quyền từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa:
Người bị buộc tội;
Người đại diện của người bị buộc tội;
Người thân thích của người bị buộc tội;
Mọi trường hợp thay đổi hoặc từ chối người bào chữa đều phải có sự đồng ý của người bị buộc tội và được lập biên bản đưa vào hồ sơ vụ án, trừ trường hợp người từ chối là người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần.

Trường hợp người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong giai đoạn điều tra có đề nghị từ chối người bào chữa do người thân thích của họ nhờ thì Điều tra viên phải cùng người bào chữa đó trực tiếp gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để xác nhận việc từ chối.
Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, khi một người bị tạm giữ, tạm giam thì những người thân thích của họ vẫn có quyền yêu cầu Luật sư bào chữa cho người thân của mình. Việc bào chữa trong vụ án hình sự cần thiết phải được tiến hành theo nguyên tắc “càng sớm càng tốt”, bởi lẽ nếu Luật sư tham giam bào chữa ngay từ giai đoạn điều tra thì việc thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ, hỏi cung sẽ được Cơ quan điều tra tiến hành chặt chẽ theo quy định của pháp luật để quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội được bảo vệ tốt nhất, đảm bảo sự khách quan trong quá trình điều tra và giải quyết vụ án hình sự.
Việc hiểu biết các quy định pháp luật nêu trên đóng vai trò rất quan trọng, giúp ích cho người bị buộc tội và người thân thích của người bị buộc tội hiểu được cách thức yêu cầu Luật sư giỏi bào chữa vụ án hình sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội.
Văn phòng luật sư Thiên Định chúng tôi với phương châm hoạt động “Uy tín – Tận tâm – Trách nhiệm” và định hướng chuyên sâu về các vụ án hình sự thuộc nhóm tội phạm hình sự về kinh tế, tội phạm về chức vụ, tội phạm xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản… luôn sẵn sàng tham gia bào chữa trong vụ án hình sự để bảo vệ quyền lợi của thân chủ theo phương án tối ưu nhất. Với đội ngũ Luật sư giỏi giàu kinh nghiệm và bản lĩnh nghề đã được rèn giũa qua các vụ án hình sự đặc biệt lớn như vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 6; vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) với thiệt hại trong mỗi vụ án lên đến hàng nghìn tỷ đồng… tin chắc rằng Văn phòng luật sư Thiên Định sẽ là tổ chức hành nghề luật sư đáng tin cậy để quý vị trao gửi niềm tin khi hữu sự.

Luật sư Trần Đăng Minh.