Tư vấn luật hình sự về người chưa thành niên phạm tội

    Trong các quy định của Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Chương X quy định riêng về các chính sách áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Đây là quy định vô cùng tiến bộ và mang đậm tính nhân đạo, thể hiện ý chí của các nhà làm luật mong muốn cải tạo, giáo dục người chưa thành niên phạm tội sớm có cơ hội tái hoà nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội sau này. Theo đó, các quy định riêng biệt đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định cụ thể như sau:
    Người chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định tại Bộ luật Hình sự.
    Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.
    Trong mọi trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội của người chưa thành niên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xác định khả năng nhận thức của họ về tình chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.
    Người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục.
    Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội và áp dụng hình phạt đối với họ được thực hiện chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào tính chất của hành vi phạm tội, vào những đặc điểm về nhân thân và yêu cầu phòng ngừa tội phạm.
    Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, thì Toà án áp dụng một trong các biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ luật Hình sự.
    Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội. Khi áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội cần hạn chế áp dụng hình phạt tù. Khi xử phạt tù có thời hạn, Toà án cho người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng cho người đã thành niên phạm tội tương ứng.
    Không áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội.
    Án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.
    Căn cứ theo các quy định tại Bộ luật Hình sự, khi người chưa thành niên phạm tội thì bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc hình phạt tù có thời hạn.
    I/. Các biện pháp tư pháp:
    Đối với người chưa thành niên phạm tội, Toà án có thể quyết định áp dụng một trong các biện pháp tư pháp có tính giáo dục, phòng ngừa sau đây:
    1/. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn: Toà án có thể áp dụng biện pháp này từ một năm đến hai năm đối với người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng. Người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về học tập, lao động, tuân theo pháp luật dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền xã, phường, thị trấn và tổ chức xã hội được Toà án giao trách nhiệm.
    2/. Đưa vào trường giáo dưỡng: Toà án có thể áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ một năm đến hai năm đối với người chưa thành niên phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ.
    Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc người được đưa vào trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời hạn do Toà án quyết định và có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của tổ chức, cơ quan, nhà trường được giao trách nhiệm giám sát, giáo dục, Toà án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc thời hạn ở trường giáo dưỡng.
    II/. Các hình phạt:
    Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm:
    1/. Cảnh cáo.
    2/. Phạt tiền: Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người chưa thành niên phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng. Mức phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội không quá một phần hai mức phạt tiền mà điều luật quy định.
    3/. Cải tạo không giam giữ: Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó. Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.
    4/. Tù có thời hạn: Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo các quy định sau:
    Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.
    Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.
    Trong trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi thì việc tổng hợp hình phạt được xác định như sau:
    Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất theo mức phạt tù có thời hạn đối với người chưa thành niên.
    Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung được áp dụng như đối với người đã thành niên phạm tội.
    Trên đây là một số quy định mang tính căn bản được Bộ luật Hình sự quy định để áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, trong quá trình tố tụng vụ án hình sự có liên quan đến người chưa thành niên thì các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải áp dụng thêm các quy định khác có liên quan đến người chưa thành niên tương ứng với từng giai đoạn tố tụng, bao gồm Bộ luật Tố tụng Hình sự và các Thông tư, nghị quyết hướng dẫn áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan đến người chưa thành niên phạm tội. Văn phòng luật sư Thiên Định với đội ngũ luật sư giỏi tư vấn luật hình sự sẽ đáp ứng được nhu cầu cần trợ giúp pháp lý của quý thân chủ để giải toả mọi thắc mắc có liên quan, mang lại sự hài lòng cho quý thân chủ khi sử dụng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp do chúng tôi cung cấp theo đúng phương châm hoạt động “Uy tín – Tận tâm – Trách nhiệm” mà chúng tôi đã và đang thực hiện.

    Luật sư Trần Đăng Minh