Văn phòng Luật sư Thiên Định với đội ngũ luật sư giỏi tư vấn pháp luật về Thuế nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp.
    Dịch vụ tư vấn luật thuế tài chính của văn phòng luật sư Thiên Định bao gồm:
    1. Tư vấn luật thuế tài chính cá nhân:
        Tư vấn về đối tượng nộp thuế; thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; giảm thuế, căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân cũng như thủ tục đăng ký mã số thuế + Đối với cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế. Trong trường hợp cá nhân được hoàn thuế hay trong trường hợp giảm trừ gia cảnh, Luật sư Văn phòng Luật sư Thiên Định sẽ hướng dẫn cá nhân các thủ tục theo quy định của pháp luật để đảm bảo lợi ích cho các cá nhân.

    2. Tư vấn luật thuế tài chính doanh nghiệp:
        Thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan hầu hết đến các hoạt động của doanh nghiệp. Hiện do còn thiếu sự hướng dẫn nên rất nhiều doanh nghiệp không biết xử lý như thế nào trong việc tính toán, cộng gộp các chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh để thỏa mãn yêu cầu theo quy định của thuế.
        Khi thành lập doanh nghiệp:
            Tư vấn đăng ký mã số thuế + Tư vấn kê khai thuế + Tư vấn thủ tục nộp thuế + Tư vấn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng + Tư vấn quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính + Tư vấn quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính + Tư vấn các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ + Tư vấn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế + Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế + Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp thuế cho các chủ doanh nghiệp vụ.
        Trong quá trình hoạt động:
            Khi các doanh nghiệp sẽ mắc phải những khó khăn trong việc nộp thuế đúng thời hạn cũng như quy trình luật định thì việc đưa ra Dịch vụ kê khai, đại diện nộp thuế của Văn phòng Luật sư Thiên Định sẽ tư vấn luật thuế tài chính tiếp theo cho doanh nghiệp: + Tư vấn hoàn thiện hồ sơ thuế theo đúng quy định của pháp luật + Đại diện nộp hồ sơ thuế tại Chi cục thuế trực tiếp quản lý + Cung cấp kế toán theo đúng nhu cầu của Doanh nghiệp + Đại diện làm việc với cơ quan Thuế liên quan đến nghĩa vụ Thuế của Doanh nghiệp.
        Trong trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp:
            Gồm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chia doanh nghiệp; tách doanh nghiệp; sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; bán doanh nghiệp; chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập hoặc ngược lại; tạm ngừng hoạt động. Các luật sư và nhân viên tư vấn của Văn phòng Luật sư Thiên Định sẽ hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục kê khai đăng ký thuế đối với các cơ quan Thuế theo đúng quy trình và thời hạn luật định.
        Trường hợp chấm dứt tồn tại:
            Khi doanh nghiệp chấm dứt tồn tại như giải thể, phá sản, chấm dứt kinh doanh… Văn phòng Luật sư Thiên Định hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan Thuế.
        Nếu quý khách có nhu cầu về các thủ tục pháp lý, hãy liên lạc với chúng tôi – các luật sư giỏi – để được tư vấn miễn phí!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>