Nhằm phổ biến kiến thức pháp luật hình sự, trợ giúp pháp lý trước tố tụng văn phòng luật sư Thiên Định cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự cho cá nhân, tổ chức. Nội dung tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự của chúng tôi được thực hiện theo phương thức và nội dung như sau:
    A. Phương thức thực hiện:
        + Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng;
        + Tư vấn qua điện thoại với 08. 53 267 395, 0909 82 72 82; 0913 44 77 68
        + Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến vanphongluatsuthiendinh@gmail.com
    B. Nội dung tư vấn pháp luật hình sự tại văn phòng luật sư Thiên Định:
        + Văn phòng luật sư Thiên Định  tư vấn và phân tích các quy định pháp luật trong lĩnh vực hình sự, thủ tục tố tụng hình sự, tư vấn về các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự và các vấn đề khác liên quan cho cá nhân, tổ chức để hiểu và phòng tránh vi phạm pháp luật;
        + Tư vấn và cung cấp miễn phí văn bản pháp luật hình sự và các văn bản khác liên quan trong lĩnh vực (Cung cấp qua Email)
        + Tư vấn và giúp khách hàng tìm và phân tích chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, phân tích hành vi vi phạm và lỗi trong tố tụng hình sự từ đó nhằm mục đích minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
        + Tư vấn và giúp khách hàng nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung nhằm minh oan, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
        + Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường;
        + Tư vấn cho khách hàng và soạn thảo các văn bản trong quá trình tiếp nhận vụ án như:
            – Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự;
            – Đơn trình báo vi phạm;
            – Đơn xin bảo lãnh;    
            – Đơn kháng cáo;
            – Đơn xin sao lục bản án, quyết định;
            – Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can, bị cáo;
            – Đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự …
        Với năng lực pháp luật của mình, Văn phòng luật sư Thiên Định hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu tư vấn pháp luật hình sự của Quý khách hàng trên phạm vi cả nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>