Tư vấn thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết vụ án

Khi tiến hành khởi kiện tại Toà án, người khởi kiện cần phải biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thụ lý vụ án cũng như việc phân công Thẩm phán giải quyết vụ án để thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia tố tụng theo đúng quy định của pháp luật, để vụ kiện được giải quyết nhanh chóng, khách quan và đúng pháp luật.
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 quy định về việc thụ lý vụ án như sau:
Thụ lý vụ án:
Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Toà án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Toà án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Toà án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Toà án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.
Thông báo thụ lý vụ án:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Toà án đã thụ lý vụ án.
Đối với vụ án do người tiêu dùng khởi kiện thì Toà án phải niêm yết công khai tại trụ sơ Toà án thông tin về việc thụ lý vụ án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án.
Văn bản thông báo thụ lý vụ án phải có các nội dung chính sau đây:
Ngày, tháng, năm làm văn bản thông báo;
Tên, địa chỉ Toà án đã thụ lý vụ án;
Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện;
Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết;
Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường hay thủ tục rút gọn;
Danh mục tài liệu, chứng cứ người khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện;
Thời hạn bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có ý kiến bằng văn bản nộp cho Toà án đối với yêu cầu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có);
Hậu quả pháp lý của việc bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không nộp cho Toà án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện;
Trường hợp nguyên đơn có đơn yêu cầu Toà án hỗ trợ trong việc gửi tài liệu, chứng cứ kèm theo thì kèm theo thông báo thụ lý vụ án, Toà án gửi cho bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bản sao tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp.
Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án:
Trên cơ sở báo cáo thụ lý vụ án của Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án, Chánh án Toà án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án đảm bảo nguyên tắc vô tư, khách quan, ngẫu nhiên.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án. Đối với vụ án phức tạp, việc giải quyết có thể phải kéo dài thì Chánh án Toà án phân công Thẩm phán dự khuyết để bảo đảm xét xử đúng thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Trong quá trình giải quyết vụ án, nếu Thẩm phán được phân công không thể tiếp tục tiến hành được nhiệm vụ thì Chánh án Toà án phân công Thẩm phán khác tiếp tục nhiệm vụ; trường hợp đang xét xử mà không có Thẩm phán dự khuyết thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu và Toà án phải thông báo cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp.
Trên đây là một số những quy định cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về thụ lý vụ án, cần chú ý là có một số quy định mới, có nội dung khác biệt so với Bộ luật Tố tụng dân sự cũ như thời hạn nộp tạm ứng án phí là 07 ngày so với 15 ngày như trước đây; hoặc bổ sung thêm quy định về nguyên đơn có nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện cho bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan… mà người khởi kiện cần phải biết khi tham gia tố tụng.
Nếu quý vị còn nhiều điều chưa rõ hoặc gặp khó khăn trong quá trình tham gia tố tụng, cần sự trợ giúp pháp lý của luật sư giỏi tư vấn pháp luật dân sự, pháp luật tố tụng dân sự để khởi kiện vụ án. Xin hãy liên hệ với Văn phòng luật sư Thiên Định để được trợ giúp, với đội ngũ luật sư giỏi giàu kinh nghiệm, đã từng kinh qua những vị trí trọng yếu trong cơ quan tiến hành tố tụng, có quá trình công tác nhiều năm trong các cơ quan thuộc khối nội chính như Toà án, Thi hành án…cùng với bản lĩnh nghề nghiệp được tích luỹ qua việc bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho thân chủ trong các vụ án lớn, phức tạp tin rằng sẽ là tổ chức hành nghề luật sư đáng tin cậy để quý vị trao gửi trọn niềm tin, tìm cho mình chỗ dựa pháp lý vững chắc khi hữu sự.

Luật sư Trần Đăng Minh.