Văn phòng luật sư Thiên Định với đội ngũ Luật sư giỏi có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thực hiện, tiến hành thủ tục khởi kiện vụ án kinh tế cho thân chủ tại Tòa án.
    Quý vị muốn tiến hành thủ tục khởi kiện vụ án kinh tế nhưng chưa biết trình tự, thủ tục khởi kiện như thế nào? Cần phải chuẩn bị những tài liệu gì và yêu cầu giải quyết vụ án cụ thể để Tòa án xem xét theo đúng quy định của pháp luật.
    Trong thực tiễn thì vụ án kinh tế thường xuất phát từ tranh chấp hợp đồng kinh tế, trong đó vấn đề then chốt là xác định đối tượng khởi kiện, quan hệ pháp luật tranh chấp, hiệu lực của hợp đồng kinh tế và thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc về Tòa án hay Trọng tài kinh tế… khiến quý khách hàng thật sự bối rối không biết phải vận dụng những quy định gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình?
    Văn phòng luật sư Thiên Định xin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục khởi kiện vụ án kinh tế một cách khái quát theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự như sau:
    “Điều 164. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện
        1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.
        2. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:
            a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
            b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
            c) Tên, địa chỉ của người khởi kiện;
            d) Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;
            đ) Tên, địa chỉ của người bị kiện;
            e) Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;
            g) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
            h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có.
        3. Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì đơn khởi kiện do người đại diện theo pháp luật của những người này ký tên hoặc điểm chỉ. Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp.

    Trường hợp người khởi kiện không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì phải có người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận trước mặt người khởi kiện và người làm chứng.”
    Ngoài ra, người khởi kiện còn phải chuẩn bị các bản tự khai, đơn tường trình, các văn bản yêu cầu có chữ ký và đóng dấu (nếu là pháp nhân)… phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng dân sự để làm cơ sở pháp lý cho Tòa án giải quyết yêu cầu khởi kiện hầu đạt kết quả tốt nhất.
    Trường hợp quý vị gặp khó khăn về pháp lý, muốn tự mình khởi kiện nhưng không thể xác định được quan hệ pháp luật tranh chấp, các quy phạm pháp luật cần giải quyết xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự trợ giúp pháp lý kịp thời và hữu ích hầu tháo gỡ các vấn đề nêu trên, giảm thiểu thiệt hại về thời gian và tiền bạc. Văn phòng luật sư Thiên Định với đội ngũ Luật sư có trình độ chuyên môn giỏi chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng.
Trân trọng.